Excel Tips 3: Seriefyll dato og løpende sum i tabell

Av og til skal man lage en rask oversikt i Excel der man legger inn mange datoer på rad, enten det er for en måned, et helt år, eller frem mot en begivenhet. Å skrive inn alle datoene tar tid, men det finnes raskere metoder. Den mange av oss kjenner til er å skrive inn den første datoen, deretter sette musepekeren på fyllhåndtaket i nederste høyre hjørne på cellen og dra nedover til vi har alle datoene. Dette kan dog ta mye tid og det er lett å dra for langt, spesielt dersom man skal fylle inn mange datoer. Da er løsningen med å fylle i serie et godt alternativ. I stedet for å bruke venstre museknapp på fyllhåndtaket bruker man i stedet høyre, drar ned en celle eller to og deretter tilbake til utgangspunktet, og får opp en meny der man kan velge serie. (Alternativt velger man Hjem → Fyll → Serie fra menyen).

hoyreklikk-fyllhandtak

Deretter får man opp en meny der man kan velge hvordan man ønsker at serien skal fylles ut. Vi ønsker å fylle den i kolonne, det er en datoserie, vi ønsker alle datoene så intervallet er 1 (om man vil ha hver mandag f.eks. kan man velge 7 her), og stoppverdien er så langt man ønsker å fylle til. I dette eksempelet er det en treningsdagbok frem mot Stockholm Marathon som lages, så stoppverdien blir 3/6/17 som er datoen for løpet.

fyll-serie

Når man så klikker OK så fylles alle datoene ut automatisk. Raskt og enkelt.

Som nevnt er dette en treningsdagbok, og da er det greit å legge inn to kolonner til, en for antall kilometer per dag og en for totalt antall. Siden dette da blir en tabell så bruker jeg Excel sin innebygde tabellfunskjon ved å trykke Ctrl+L og får opp forslag om hvor tabellen er. Siden dette stemmer i mitt tilfelle velger jeg OK, og har nå en ferdig formatert tabell. Antall kilometer legges inn i kolonne B, men jeg trenger en formel for løpende sum i kolonne C. Siden det vil være summen av det som var løpt dagen før pluss det man har løpt den dagen skulle man tro at formelen var cellen ovenfor pluss cellen til venstre. Dette gir dog en #VERDI!-feil dersom man prøver å legge det inn i C2.feilmelding

Grunnen til dette er at det er tekst i C1, og + kan kun håndtere tall. Løsningen på dette er å bruke SUMMER()-formelen, siden den ignorerer tekst og kan legge sammen forskjellige områder. Man separerer områdene med semikolon ; og da fungerer formelen som den skal i hele kolonnen slik at vi kan velge å skrive over alle cellene i tabellkolonnen.

summer

Da vil totale kilometer oppdatere seg automatisk etter hvert som man legger inn nye treningsdata.

Til slutt en liten video som viser prosessen fra begynnelse til slutt.

 

This entry was posted in Excel. Bookmark the permalink.

2 Responses to Excel Tips 3: Seriefyll dato og løpende sum i tabell

  1. Pingback: Excel Tips 4: Betinget formatering basert på dato | Analytic Minds

  2. Pingback: Excel Tips 5: Pivottabell med ukesoppsummering | Analytic Minds

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s